מוסיקה 108

 פרחים של קיץ

 בוקר של סתיו

 מופשט 118