בראשית ברא

 שער גדר וגינה

 חופן יהלומים

 טיול לילי