השחר הפציע על העיר

 הבית על הגבעה

 האוצר הנעלם

 משב הרוח בעלי הכותרת