בקצב הקרנבל

 חגיגה אביבית

 מופשט 119

 בוקר של זהב