מופשט 208

 רגע הבריאה

 לבלוב

 הדייגים - סוף היום