והנוף הזה הוא את ואני

 העמק הוא חלום

 ריקוד האש

 להתעורר לתוך חלום