בקצה האופק

 מופשט 1001

 השחר הפציע על העיר

 אהלי קידר