הנוף שמעבר לתריס

 המקום שבו את נמצאת

 להתעורר לתוך חלום

 עיר זרה