מופשט 402

 מופשט 207

 כדים במוזיאון

 מפליגה אל האופק