יום של חגיגה

 זוגיות בשלכת

 מופשט 78

 בדרך אל הים