אהלי קידר

 מופשט מעבר לפינה

 הלב הוצת

 התבהרות חלקית